Đèn LED Pha U Trắng – 10W TRẮNG

136,000

đây là đoạn mô tả ngắn, bên phải sản phẩm