Đèn LED Pha U Trắng – 10W TRẮNG

136,000 110,000

đây là đoạn mô tả ngắn, bên phải sản phẩm