BÓNG HALOGEN XE MÁY – CHÂN H4 3 CHÂN 12V55/60

6,000

Thương hiệu: Vĩ Châu
Công suất: 35/35W
Nguồn: 12V
Ánh sáng: vàng
Sử dụng cho đèn trước xe máy